Co dělat, když budoucí kupující bude platit penězi z hypotéky a bude požadovat, abyste před podpisem smlouvy zastavili svoji nemovitost bance

Co dělat, když budoucí kupující bude platit  penězi z hypotéky a bude požadovat, abyste před podpisem smlouvy zastavili svoji nemovitost bance

 

Pokud kupující bude hradit kupní cenu kupované nemovitosti z hypotéky, bude po něm banka požadovat, aby v její prospěch zastavil nemovitost.

Může zastavit :

  1. Nemovitost, kterou již vlastní
  2. Nemovitost třetí osoby
  3. Nemovitost, kterou bude kupovat

 

Co to znamená „zastavit nemovitost“,  co je to zástavní právo:

Odborně je zástavní právo definováno jako institut, jehož prostřednictvím vzniknou jisté osobě práva vztahující se k věci, kterou tato osoba nevlastní. Účelem a smyslem zástavy je zajistit, aby věřitel získal zpět svou pohledávku. V případě koupi nemovitosti banka poskytne finanční prostředky, čímž se ovšem vystavuje riziku, že jí dlužná částka nebude vrácena. Aby toto nebezpečí eliminovala, banka u hypotéky požaduje po klientovi (kupujícím), aby se za řádné splacení půjčky zaručil nemovitostí. Zástavní právo pak zajišťuje pohledávku tak, že v případě nesplnění povinností, které dlužníkovi ze smlouvy plynou, je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se prodeje zastavené věci a uspokojit svoji pohledávku z výtěžku prodeje.

 

Postup vzniku zástavy:

  1. Pokud kupující nemá jinou možnost zástavy, dohodne se s prodávajícím, že bude zastavena tato nemovitost.
  2. Po splnění určitých podmínek kupující podepíše s bankou smlouvu o úvěru. Jednou z podmínek je předložení návrhu kupní smlouvy (smlouvy o smlouvě budoucí) a také ve většině případů banka požaduje o návrh smlouvy o úschově.
  3. Dojde k podpisu „Smlouvy o smlouvě budoucí“ nebo již přímo k podpisu „Kupní smlouvy“.
  4. Banka vystaví a předá kupujícímu zástavní smlouvu, a ten pak zajistí podpis prodávajícího (včetně ověření podpisu). Po té podá návrh na Katastr nemovitostí, aby byla tato zástava zapsána. V tuto chvíli tedy dochází k tomu, že prodávající bude mít u své nemovitosti zapsanou zástavu, stále ještě bude vlastníkem a nebude mít ani peníze za prodávanou nemovitost.
  5. Banka ve většině případů nečeká na to, až bude zástava v katastru nemovitostí zapsána, ale po předložení potvrzeného návrhu již uvolňuje peníze. Peníze, pokud není domluveno jinak, odejdou z banky na dohodnutý účet. Pokud kupující platí část kupní ceny ze svých prostředků, pak ještě před tím, než banka peníze pošle, vyžaduje po kupujícím, aby nejprve zaplatil zbývající část kupní ceny a platbu doložil.
  6. Je podán návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího a po provedení zápisu v katastru nemovitostí se kupující stává majitelem nemovitosti, která je zatížena zástavním právem.
  7. Pokud je kupní cena hrazena přes úschovu, schovatel po přepsání nemovitosti v katastru nemovitostí uvolňuje peníze ve prospěch prodávajícího (pokud není dohodnuto jinak).

Z uvedeného postupu tedy vyplývá, že prodávající buď současně s podpisem kupní smlouvy, nebo ihned po té, zastaví svoji nemovitost ve prospěch banky, která kupujícímu půjčuje peníze.

Tento způsob získání peněz na zaplacení kupní ceny je v dnešní době hodně častý a při správně vypracovaných smlouvách (zástavní, kupní a úschovní) jde o naprosto bezpečný postup.

Kupující se nemusí obávat, že pokud by se cokoliv přihodilo, co by zmařilo prodej jeho nemovitosti, že by mu na ní zůstala zástava.

Ale vše musí být dobře ošetřené ve jmenovaných smlouvách.

Prověřte si však, zda banka zahrnula do zástavní smlouvy, že pokud nedojde k prodeji, zruší zástavu.

Prověřte si také, co je domluveno se schovatelem (ať už je to realitní kancelář, advokát, notář či banka), jaké jsou podmínky uvolnění peněz z úschovy, a také podmínky pro případné vrácení peněz zpět bance či kupujícímu, když by došlo k tomu, že se budou peníze vracet. Pokud by banka peníze nedostala zpět, neuvolnila by ani zástavu. V žádném případě si smlouvy s tak důležitým zněním nesepisujte s kupujícím sami, nedejte ani na to, že Vás bude kupující ubezpečovat, že má připravené smlouvy, které jsou určitě správně. Nebo že ty správné jsou na internetu. Je potřeba mít smlouvy se zněním pro ten Váš prodej konkrétní nemovitosti s konkrétními podmínkami a obecné vzory vystavené na internetu obsahují jen určitý obecný obsah.

Vždy si nechte všechny smlouvy zhotovit či alespoň prověřit někým, kdo tomu opravdu rozumí, tedy právníkem. I jedno zapomenuté slovíčko může být problém.

Zástavní smlouvu podepisujte až ve chvíli, kdy Vám kupující předloží podepsanou smlouvu o úvěru, abyste měli jistotu, že banka peníze skutečně poskytne. Podepište také před tím kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí (dle dohodnutého postupu). Trvejte na tom, aby půjčené peníze byly složeny bankou rovnou do úschovy, rozhodně se vyhněte tomu, aby peníze získal kupující a ten teprve potom Vám je měl zaplatit. Mějte předem dohodnuté podmínky v úschovní smlouvě, ať máte jistotu, že k Vám peníze „dorazí“.Copyright © 2019 by Radka Nechánská | realizace Regional